• Chủ nhật, 01-10-2023
  • 23:20:19 GMT
rss

Tỷ giá yên Nhật hôm nay

 

 Đồng Yên Nhật Mua vào Bán ra

 

    Đồng Yên         Mua vào           Bán ra     
         JPY

160.56

169.98

 

 

Các đơn vị 1 Sen = 1000 Yên 1 Man = 10.000 Yên

 


CHAT VỚI CHÚNG TÔI