• Thứ năm, 07-12-2023
  • 17:19:22 GMT
rss
NGÀY THI Giới tính NGÀNH NGHỀ LÀM THÊM LƯƠNG CƠ BẢN Chi tiết
Linh hoạt Nam, Nữ Trồng rau 2 - 3h/ ngày 155.000 yên Xem chi tiết
Liên Tục nam, nữ dệt may 40h 151.000 Yên Xem chi tiết
Liên Tục Nam - Nữ Nông Nghiệp Trên 40h 29 triệu VNĐ/tháng Xem chi tiết
Liên Tục Nam Hàn 40h/ tháng 154.000 Yên/tháng Xem chi tiết
Liên Tục Nam Nội thất 155.000 yên Xem chi tiết
Liên Tục Nam Hàn 40h/ tháng 180.000 Yên/tháng Xem chi tiết
Liên Tục Nam - Nữ Kỹ Sư Rất Nhiều 200.000 yên/tháng (40tr) Xem chi tiết
Liên Tục Nam, Nữ Chế biến rong biển 40h/ tháng 152.000 Yên/tháng Xem chi tiết
Liên Tục Nam Ô tô Rất nhiều 160.000 Yên - 32tr Xem chi tiết
Liên Tục nữ Trồng thu hoạch nấm 40h 155.000 yên Xem chi tiết
Liên Tục nam Rất Nhiều Rất nhiều 151.000 Yên Xem chi tiết

CHAT VỚI CHÚNG TÔI