• Chủ nhật, 01-10-2023
  • 23:21:08 GMT
rss
Đơn hàng quay lại lần 2 cho thực tập sinh ngành hàn cơ khí tại Miyagi

Đơn hàng quay lại lần 2 cho thực tập sinh ngành hàn cơ khí tại Miyagi

Thời gian đăng : 23:35 04/2/2023
Bạn đã hoàn thành ký hạn thực tập sinh đơn hàn cơ khí tại Nhật Bản tuy nhiên lại muốn trở lại Nhật làm việc với đơn hàng cơ khí. Thì đây chính là cơ hội có 1 không 2 giành cho bạn. Trong tháng này, đơn vị đang cần thuyr gấp với số lượng 15 TTS quay lại lần 2 đơn hàng hàn. Đơn hàng với mức lượng hấp dẫn, công việc nhạ nhàng dành cho người có kinh nghiệm như bạn.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI